Tanıma Tenfiz Davası için Gerekli Belgeler

Boşanma davasını yurtdışında açmış ve Bulunduğu ülke mahkemelerince boşanmalarına karar verilmiş kişilerin açmaları gereken boşanma tanıma tenfiz davalarında bireylerin hazırlamaları gereken zorunlu evraklar vardır. Boşanma tanıma tenfiz davası için zorunlu evrakların doğru ve eksiksiz hazırlanmaması durumunda, boşanmanın Türkiye’de tannması ya da boşanmanın Türkiye’de tenfizi gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle mutlaka tanıma tenfiz davası için zorunlu evraklar doğru bir şekilde hazırlanmaldır.

Tanıma Tenfiz Davası için Zorunlu Evraklar Nelerdir?

1- Yabancı mahkeme kararının aslı : Yurtdışında açılan boşanma davasına ait, mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararı belgesinin aslı ya da yine mahkemeden alınacak olan aslı gibidir belgesi.

2- Kararın Kesinleşme Belgesi: Yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren şerh ya da belge ve apostille. Yurtdışında gerçekleşen boşanmanın kesinleşmesi gerekir. Temyiz aşamasında olan ya da mahkemenin kesin kararı vermediği durumlarda tanıma tenfiz davası açılamaz.

3- Alınan Belgelerin Türkçe’ye Çevirisi: Yurtdışı mahkemelerinin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi için bu kararların yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmesi gerekir. Bu çeviri işlemi yeminli tercüman tarafından yapılmalı ve noter ya da Konsolosluk tarafından onaylanması gerekir.

4- Pasaport ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Avukatla açılmak istenmesi durumunda Avukata verilen vekalet belgesi.

Tanıma tenfiz davası için zorunlu evraklar yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanmalıdır. Tanıma ve tenfiz davaları zor ve karmaşık bir süreçtir. Yukarıda belirtilen evrakların hazırlanması yalnızca davanın açılması aşamasında edinilmesi gereken belgelerdir. Bunun dışında asıl önemli unsur süreç içerisinde gerekli yasal prosedürlerin uygulanması aşamasıdır. Bu noktada bireylere tavsiyemiz uzman bir boşanma tanıma tenfiz avukatı tarafından destek almalarıdır. Zira yurtdışında açılan boşanma davalarının ülkemizde geçerli olabilmesi için açılacak boşanma tanıma tenfiz davaları, yıllarca sürebilmektedir.

Boşanmanın en kısa süre içerisinde tanınması ve tenfizi için yurtdışında boşanan çiftlerin ikisinin de Türkiye’de bulunan farklı boşanma tanıma tenfiz avukatı ile bu süreci yürütmeleri önemlidir. Bu şekilde açılacak olan boşanma tanıma tenfiz davası ortalama olarak 2 3 ay arasında bir sürede sonuçlanabilmektedir. Bireysel olarak açılacak boşanma tanıma tenfiz davaları ise 3 4 yılı bulabilmektedir. Bu da tarafların hem maddi hem de zamansal olarak hak kaybı yaşamalarına neden olacaktır.

Tanıma Tenfiz Davası için Zorunlu Evraklar 2015

Reklamlar