Boşanma Davası Avukatı

Boşanma kavramı, evlilik birliğinin sürdürülemez olduğu durumlarda tarafların yasal olarak ayrılmaları olarak nitelendirilir. Ülkemizde boşanma gerçekleştirilebilmesi için bireylerin 4721 sayılı Medeni Kanunda hükmedilen haklı boşanma sebeplerinden en az birisine sahip olması gerekir. Boşanma davası zor bir süreçtir ve bu sürecin hukuki prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirilmelidir. Bu noktada boşanma davası avukatı tutulması boşanma sürecindeki kişilerin en kısa sürede yasal olarak ayrılmalarına ve boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde (nafaka, velayet, mal paylaşımı, tazminat… gibi) haklarının korunmasını sağlayabilirler.

Boşanma Davası Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları da dahil olmak üzere hiçbir dava için avukat tutulması zorunlu değildir. Lakin avukatlar, hukuki bilgi ve deneyime sahip olmaları nedeniyle müvekkillerinin haklarının korunmasını sağlarken diğer yandan gerekli hukuki prosedürlerin hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlayarak açılacak olan davanın en kısa süre içerisinde ve istenilen şekilde sonuçlanmasını gerçekleştirebilmektedir. Her ne kadar davalarda avukat tutmak zorunlu olmasa bile boşanma davası avukatı bireylere mutlak avantaj sağlayacaktır. Özellikle çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi konularda bireylerin haklarını savunabilmeleri için boşanma davası sürecini etkili bir şekilde yürütmeleri gerekir. Bu noktada boşanma davası avukatı bilgi ve deneyimi ile müvekkilinin haklarını koruyabilmektedir.

Boşanma Davası Avukatı Ararken Dikkat!

Boşanma davası avukatı arama esnasın bireylerin bilmeleri gereken en önemli husus, tutulmak istenilen avukatın boşanma davalarında ne kadar tecrübeli olduğu ve müvekkillerinin taleplerini ne ölçüde karşılayabildiğidir. O yüzden boşanma davası avukatı tutmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken esas unsurlar bunlar olmalıdır. Boşanma davası avukatı deneyimi bireylerin süreç içerisinde karşılaşabilecekleri farklı durumlarda izlenmesi gereken yolu kolaylaştırırken, boşanma avukatının müvekkillerinin taleplerine vereceği yanıt da, gerçekçi olmalıdır. Hukuki çerçevede müvekkilinin hayali isteklerine evet demek yerine, ne ölçüde bu isteklerin karşılanabileceği müvekkile doğru anlatılmalıdır.

Boşanma Davası Avukatı Ücretleri Ne Kadar Olur?

Boşanma davalarında avukat ücretini belirleyen unsurlar tutulmak istenilen avukatın deneyimi ve açılacak boşanma davasının niteliği olmaktadır. O yüzden boşanma davası avukat ücretleri hakkında bilgi almak için bireylerin boşanma avukatları ile iletişime geçmeleri gerekecektir.

http://bosanmadavasiavukati.net/bosanma-davasi-avukati.html

Reklamlar

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılır Mı?

Boşanmak istiyorum diyen kişiler açısından sıklıkla merak edilen konulardan birisi de yaz döneminde gerçekleşen adli tatilde boşanma davası açılıp açılmayacağıdır. Adli tatilde boşanma davası açılır mı diyen kişilerin boşanma istemiyle dava açmaları mümkündür. Fakat dava için duruşma günü çoğu zaman adli tatil bitimine verilmektedir. Bu da en kısa sürede boşanmak isteyen kişiler açısından 2 3 aylık bir zaman kaybı anlamına gelir. Yazın boşanmak isteyen kişilerin açılacak boşanma davasında ivedilikle boşanması gerektiğine dair hakim kanaati oluşturmaları durumunda adli tatilde de boşanılabilmektedir.

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılır mı?

Boşanmanın ivedilikle gerçekleştirilebilmesi için boşanma davası duruşma gününün adli tatile gelmesi gerekebilir. Bu noktada boşanmak bireyler açısından elzem bir durum olabilir. Örneğin yurt dışına gidecek olan kişinin Türkiye’de boşanma işlemini tamamlayarak gitmesi gerekebilir. Bu durumda boşanma davası adli tatilde açılabilmektedir ve boşanma davası duruşması adli tatilde görülebilmektedir. Burada boşanmanın elzem bir durum olduğu yönünde hakim kanaati oluşturulması gerekir. Hakim de yukarıdaki örnek özerinden gidecek olursak, yurtdışına çıkış yapacak olan kişinin vize ve uçak bileti gibi argümanları teyit amaçlı incelemek isteyebilir.

Adli Tatilde Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılır Mı diye merak eden ve boşanmayı adli tatilin bitmesini beklemeden gerçekleştirmek isteyen kişilerin bu süreçte uzman bir boşanma avukatı ile boşanma sürecini yürütmeleri önerilmektedir. Tutulacak olan boşanma avukatı müvekkilinin adli tatil döneminde boşanma gerçekleştirebilmesi için gerekli prosedürlerin hızlı ve doğru bir şekilde işletilmesini sağlayarak müvekkillerinin adli tatil içerisinde boşanmalarına olanak sağlayabilmektedir. Adli tatilde boşanma davası açacak kişiler boşanma için gerekli belgeler ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesi olmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapabilirler.

Adli Tatilde Boşanma Davası Görülür Mü?

Adli tatillerde hakimler izinli oldukları için boşanma davası görülme sayısı oldukça düşüktür. Nöbetçi hakimler olmakla birlikte, çoğunlukla açılacak boşanma davası için duruşma günleri adli tatilden sonraya verilmektedir. Adli tatil döneminde boşanma davası görülebilmesi için boşanma davası görülmesi yönünde bir aciliyet gereklidir

http://bosanmadavasi.org/adli-tatilde-bosanma-davasi-acilir-mi/.

Boşanma Süreci Nasıl İşler

Boşanma Nedir?

Boşanma kavramı evliliğin yasal olarak sonlandırılmasını ifade eder. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hangi durumlarda eşlerin boşanma gerçekleştirebileceklerine hükmetmiştir. Buna göre evliliğin yasal olarak bitirilmesi için boşanma davası açılması gerekir. Boşanma davası açılmaksızın evliliğin sonuçlanması ancak eşlerden birinin vefatı durumunda ortaya çıkmaktadır. Diğer türlü evlilik bitirilmek isteniyorsa boşanma davası açılmalıdır?

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma süreci taraflardan birisinin ya da her iki tarafında boşanma yönünde bir irade sergilemesi ile başlar. Boşanma süreci nasıl işler sorusunun yanıtı için bir çok unsurun belirleyici olacağını söylemekte yarar vardır. Boşanma sürecinde eşlerden ikisinin de boşanma yönünde bir irade ortaya koyması ve her konuda uzlaşması ya da aksi bir durum açılacak olan boşanma davası türünü belirleyecektir. Açılacak boşanma davası türü de boşanma süreci nasıl işler diyen bireyler açısından çok farklı sonuçlar doğurur. Öncelikle boşanma davası nasıl açılır ve boşanma davası için hangi koşulların oluşması gerektiği üzerinde duralım.

Boşanma Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

4721 sayılı Medeni Kanun hangi durumlarda boşanma davası açılabileceğini açıkça ifade etmiştir. Buna göre taraflar haklı boşanma sebepleri ile boşanma davası açabilirler. Medeni Kanunda belirtilmiş olan özel boşanma sebepleri ya da genel boşanma sebepleri içerisinde bulunan bir nedenden dolayı boşanma davası açılması durumunda evlilik boşanma ile sonuçlanır. Kanunda belirlenmiş olan boşanma nedenlerine sahip olunmadan açılan ya da boşanma davasında öne sürülen haklı boşanma sebepleri için ispat yapılamadığı durumlarda ise açılacak boşanma davası reddedilir.

Boşanma Nedenleri

Boşanma Nedenleri ( Boşanma Sebepleri) Nelerdir?

Boşanma nedenleri yukarıda da belirttiğimiz üzere özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak farklılık gösterir. Boşanma davalarına da sıklıkla konu olan boşanma sebepleri aşağıdaki yer almaktadır.

Aldatma Boşanma Nedeni (zina)

Terk Etme Boşanma Nedeni

İlgisizlik Boşanma Nedeni

Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Boşanma Nedeni

Dayak, Darp, Fiziksel Şiddet Boşanma Sebebi

Yalan, güven sarsıcı davranış gerçeği saklama Boşanma Sebebi

Hakaret, Aşağılama, Küçümseme Boşanma Sebebi

Hayata Kast, Tehdit, Şantaj Boşanma Nedeni

Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması) Boşanma Nedeni

Fiili Ayrılık Boşanma Nedeni

Yukarıda saymış olduğumuz boşanma nedenleri boşanma davalarına sıklıkla konu olan ve en fazla görülen boşanma sebepleri arasında yer alanlardır. Bunun dışında bir çok tutum ve davranış da boşanma sebebi olarak öne sürülebilir. Tüm Boşanma Sebeleri İçin Haklı Boşanma Sebepleri Nelerdir? Adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılabilmesi için bireylerin haklı bir boşanma nedenine sahip olması ve bu nedeni öne süreceği bir boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapması gerekir. Boşanma süreci açısından atılacak her adım önemlidir. Zira bu süreçte atılacak adımlar ve izlenecek yollar, boşanma davası süresini ve sonucunu direk olarak etkiler. Boşanma davası nasıl açılır diyen kişinin dava açma sürecinde ilk üzerinde durması gereken konu boşanma dilekçesidir.

Boşanma Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken mutlaka Aile Hukuku ve Boşanma Davası Uzmanı bir kişi tarafından destek alınmalıdır. Boşanma dilekçesi içerisinde beyan edilecek her konu ve öne sürülecek boşanma nedenleri boşanma sürecini belirleyen bir başka unsur olarak karşımıza çıkar. Örneğin terk nedeniyle boşanma davası açacak kişi ile aldatma nedeniyle boşanma davası açacak kişinin hazırlaması gereken boşanma dilekçesi birbirinden farklı hukuki altyapıya ve farklı prosedürlere sahiptir. Belirtmekte yarar var ki boşanmayı getiren olaylar ile tarafların bu olaylara karşı tutum ve davranışları her evlilikte değişiklik gösterir. O yüzden boşanma dilekçesi yazılırken bireylerin gelişi güzel hazırlanmış bir boşanma dilekçesi yerine, o evliliğe özel bir boşanma dilekçesi yazmaları önerilir. Bu noktada bireyleri bekleyen en büyük tehlikelerden birisi boşanma dilekçesi örneği diyebiliriz.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği bireylerin internet üzerinde kolaylıkla ulaşabilecekleri belgelerdir. Fakat bu dilekçeler, kalıp halinde yazılmış ve hukuki temelden uzak olmaları nedeniyle bireylere faydadan çok zarar getirmektedir. Bu nedenle boşanma dilekçesi örneği boşanma süreci içerisinde atılacak olan yanlış adımların başında gelmektedir.

Boşanma Süreci Ne Kadar Sürer?

Boşanma süreci açısından belirleyici olan temel etkenlerden ilki açılacak olan boşanma davası türüdür. Öyle ki anlaşmalı boşanma davaları uzman bir boşanma avukatı ile yürütülerek tek celsede sonuçlandırılabilir. Bu da ortalama olarak 1 2 ay içerisinde boşanma süreci sonuçlandırılır anlamı taşır. Çekişmeli boşanmalarda ise bir çok unsur (cevap dilekçeleri, karşı dava açılması, delil listesi hazırlanması, tanık listesi sunulması…) bulunması nedeniyle ortalama olarak 4 6 celse sonucunda boşanma süreci sonlandırılabilir. Çekişmeli boşanma davaları da süre olarak uzman bir boşanma avukatı ile yürütüldüğünde 8 ay ile 1 yıl arasında sürer.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davası yazımızın başında da belirttiğimiz üzere usul ve şekil yönünden farklılık arz eder. Eşlerin ikisinin de boşanma yönünde irade sergilediği ve boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağladığı durumlarda anlaşmalı boşanma davası açılabilirken, eşlerden birisinin boşanmak istemesi ya da her iki eş boşanmak istese dahi boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşamamaları durumunda çekişmeli boşanma davası açılabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi ve sonucunda tarafların anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilmeleri için Medeni Kanunda belirlenmiş olan “anlaşmalı boşanma şartları” yerine getirilmelidir. Kanun anlaşmalı boşanma davası açmak için öncelikle tarafların 1 yıldan daha uzun bir süredir evli olmaları şartını arar. 1 yıldan daha uzun süredir evli olanlar anlaşmalı boşanma davası açabilirler.Anlaşmalı boşanma için kanunun belirlediği diğer şart ise tarafların boşanmanın tüm hukuki sonuçları (velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat…) üzerinde hem fikir olduklarına dair anlaşmalı boşanma protokolü imzalamalarıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü açılacak olan anlaşmalı boşanma davasında adeta omurga görevi görür ve anlaşmalı boşanma süreci bu protokol üzerinde yoğunlaşır. Son olarak anlaşmalı boşanma şartı açılacak davada her iki eşin de duruşmaya katılmalarıdır. Taraflardan birisinin duruşmaya katılmaması davanın neticelenmesini engeller.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerden birisinin boşanmayı istememesi yada boşanmayı istese dahi boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlanamaması durumunda açılacak olan davadır. Çekişmeli boşanmalarda dava süresi, anlaşmalı boşanmalar ile kıyaslandığında daha uzundur ve hak kaybı yaşanma olasılığı da daha yüksektir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanmayı getiren olaylar üzerinde tarafların kusur oranları, velayet, tazminat, nafaka gibi konuları direk olarak etkileyeceğinden dolayı uzman bir boşanma avukatı tutulması mutlak fayda sağlayacaktır.

http://bosanmasureci.com/bosanma-sureci-nasil-isler/

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma eşlerin boşanma sürecinde tüm hukuki sonuçlarda uzlaşma içerisinde olması neticesinde yapılan boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için Medeni Kanun “anlaşmalı boşanma şartları”nın yerine getirilmesini istemektedir. Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır diye merak eden bireyler açısından boşanmanın en kısa sürede yapılabilmesi için eşlerin her konuda anlaşmalı esas unsurdur. Boşanma ile ilgili velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi her konuda anlaşan çiftlerin anlaşmalı boşanma davasıaçabilmeleri için kanunda belirtilmiş şartları yerine getirmeleri gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır – Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma yöntemiyle evliliği en kısa sürede noktalamak isteyen kişiler bu süreçte anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmiş olmalıdır. Kanun anlaşmalı boşanma şartları olarak 3 hususun yapılmasını istemektedir. Buna göre;

1- Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır diyen bireylerin en az 1 yıl evli kalmış olmaları gerekir. 1 yılı doldurmamış olan evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün olmamaktadır.

2- Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır diyen kişilerin boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaştıklarını içeren bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar, çocuğun velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi her hususta anlaştıklarını detaylı olarak açıklayarak bu belgeyi imzalamalıdırlar. Anlaşmalı boşanma protokolü dava açılırken verilebileceği gibi duruşmadan önce de verilebilmektedir.

3- Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır diyen kişilerin yerine getirmeleri gereken son şart ise boşanma davasına katılmaktadır. Gerek davacı gerekse de davalı anlaşmalı boşanma davasına katılmakla yükümlüdür. Taraflardan herhangi birisinin duruşmaya gelmemesi anlaşmalı boşanma yapılamayacağı anlamı taşır.

Anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerin davayı açabilmeleri için anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte, yetkili Aile Mahkemesine başvurmaları gerekir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı durumlarda anlaşmalı boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma süreci hukuki çerçeveye uygun olarak yürütülmelidir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma nasıl yapılır diyen bireylere boşanma avukatı tutmaları önerilir. Boşanma avukatı müvekkilinin başarılı bir boşanma süreci geçirmesine ve yasal haklarını korumasına olanak sağlar.

Anlaşmalı boşanma davası süre olarak uzman bir boşanma avukatı ile açılması durumunda tek celsede sonuçlanabilmektedir. Bu da ortalama olarak 2 ay içerisinde evliliğin yasal olarak bitirilmesi anlamına gelir. Bireysel olarak açılacak anlaşmalı boşanma davası ise 7 8 ay sürebilmekle birlikte boşanma davası reddedilme olasılığı da vardır.

http://anlasmalibosanma.biz/